TERMINI TRENINGA
HOKEJA NA ROLAMA

 
MALA ŠKOLA

Utorak 18:15. -19:15

Četvrtka 18:15. -19:15

Subota 11:00 - 12:00

 
VELIKI

Ponedejljak 20:30 - 21:30

Srijeda 20:30 - 21:30

Subota 10:00 - 11:00

 
 

ŠKOLA KLIZANJA

TERMIN 1.
03.12. ponedjeljak 19:00-20:00
04.12. utorak 19:15-20:15
05.12. srijeda 19:00-20:00
06.12. četvrtak 19:15-20:15
08.12. subota 10:00– 11:00

TERMIN 2.
10.12. ponedjeljak 19:00-20:00
11.12. utorak 19:15-20:15
12.12. srijeda 19:00-20:00
13.12. četvrtak 19:15-20:15
14.12. subota 10:00– 11:00

 

INFO I PREDBILJEŽBE

091 1503281
Samobor.Srake@gmail.com